Deservirea de garanție

Toată gama de mobilă și componente procurate în magazinul nostru beneficiază de garanție timp de 12 luni din ziua procurării. La identificarea defectelor puteți să Vă adresați la noi pentru a le înlătura sau a înlocui piesele defectate.

Cazurile cînd nu se prestează servicii de deservire de garantie

Deservirea de garanție nu se oferă în următoarele cazuri:

  • Expirarea termenului de garanție
  • Nerespectarea condițiilor de exploatare
  • Identificarea defecțiunilor mecanice
  • Depășirea încărcării maxime a mecanismului
  • Defectarea articolelor sau pierderea acestora în urma circumstanțelor de forță majoră (forțele naturii, incendiu, inundație, accidente, etc.)
  • Defectarea articolelor în urma acțiunilor intenționate sau eronate ale consumatorului
  • Urme de intervenție a persoanelor străine sau reparația articolelor efectuată de sinestătător
  • Defectarea articolelor în urma modificării construcției acestora

Servicii de reparatie a scaunelor in Chisinau !!!